Οδηγίες Πρόσβασης:

Για είσοδο μέσω PC

Επιλέγουμε > Join Meeting via Zoom App
(Αν δεν έχουμε εγκατεστημένη την εφαρμογή Zoom στο PC >)

  1. Επιλέγουμε «click here to launch the meeting» στην νέα σελίδα που άνοιξε και στη συνέχεια από κάτω επιλέγουμε «join from your browser»
  2. Μόλις ανοίξει η εφαρμογή του Meeting, επιλέγουμε Join Audio (για να γίνει χρήση ηχείων/μικροφώνου του PC)

(Αν έχουμε εγκατεστημένη την εφαρμογή Zoom στο PC > ή επιθυμούμε να την κατεβάσουμε)

  1. Ακολουθούμε τις οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής στο PC
  2. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέγουμε Join Audio (για να γίνει χρήση ηχείων/μικροφώνου του PC)

 

Για είσοδο μέσω Smartphone (Android / iOS)

  1. Επιλέγουμε > Join Meeting via Zoom App
    (Αν δεν έχουμε εγκατεστημένη την εφαρμογή Zoom στο Smartphone > Ακολουθούμε τις οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής είτε μέσω του App Store (Android ή iOS) είτε από το Zoom Store)
  2. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέγουμε Call via Device Audio (για να γίνει χρήση ηχείων/μικροφώνου του Smartphone)

 

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: Σεμινάριο DD AIR BP – 18/03/2020
Hosted By: qsafety
Start: March 18, 2020 @ 10:45 am
Duration: 1 hour 0 minutes
Current Timezone: Europe/Athens

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.