Οδηγίες Πρόσβασης:

Για είσοδο μέσω PC

Πατάμε το Link του Meeting που θα σας δοθεί

  1. Επιλέγουμε «click here to launch the meeting» στην νέα σελίδα που άνοιξε και στη συνέχεια από κάτω επιλέγουμε «join from your browser»
  2. Εισάγουμε το όνομά μας
  3. Εισάγουμε κωδικό (που έχει δοθεί)
  4. Μόλις ανοίξει η εφαρμογή του Meeting, επιλέγουμε Join Audio by Computer (για να γίνει χρήση ηχείων/μικροφώνου του PC)
 

Για είσοδο μέσω Smartphone (Android / iOS)

  1. Κατεβάζουμε την εφαρμογή ΖΟΟΜ Clood Meeting από το Store
  2. Ανοίγουμε την εφαρμογή και επιλέγουμε Join
  3. Εισάγουμε το Meeting ID που θα σας δοθεί καθώς και το όνομά μας και επιλέγουμε Join Meeting
  4. Εισάγουμε τον κωδικό που θα σας δοθεί
  5. Επιλέγουμε Call via Device Audio (για να γίνει χρήση ηχείων/μικροφώνου του Smartphone)
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: FIRST MEETING- 16/3/2021
Hosted By: User QS
Start: March 16, 2021 @ 7:30 pm
Duration: 2 hours 0 minutes
Current Timezone: Europe/Athens

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.